Όχι δεν πρόκειται για κάποια περίεργη νόσο αλλά για την διαταραχή που μπορεί να προκαλέσει η νέα τεχνολογία στον τρόπο που ο εγκεφαλός σου αποθηκεύει πληροφορίες.

Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες η συνεχής  χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας  μειώνει τις ικανότητες του εγκεφάλου και δεν του επιτρέπει να εξασκεί κάποιες από τις λειτουργίες του.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε 6.000 ενήλικες στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο πάνω από το 1/3 των συμμετεχόντων για να βρουν  μια πληροφορία, πρώτα προσφεύγουν σε μια μηχανή αναζήτησης στον υπολογιστή τους και μετά προσπαθούν να σκεφτούν αυτό που θέλουν.