Η «μικροκινητικότητα» είναι έννοια συνυφασμένη με τη σύγχρονη εποχή, τον κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς προς την υιοθέτηση ενός προφίλ «οικολογικά» ανήσυχου. Αφορά ένα σύνολο οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως μικρό βάρος, αυτονομία και ευελιξία που εξυπηρετούν μικρές μετακινήσεις και σύντομες κυρίως αποστάσεις στις πόλεις.

Σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της αστικής κινητικότητας, πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, έθεσαν το νομικό πλαίσιο για τους κανόνες κυκλοφορίας οχημάτων που κινούνται με ηλεκτροκινητήρα, ούτως ειπείν ηλεκτρικά πατίνια, τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate boards), αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς) καθώς και οχήματα μικροκινητικότητας ειδικής κατηγορίας όπως ηλεκτροκίνητα αμαξίδια (ενισχυμένα και απλά), scooters και χειροκίνητα ποδήλατα (handbikes) ατόμων με αναπηρία.

Στην Ελλάδα, με τον ν. 3784/2021 ενσωματώθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η έννοια των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΗΠΟ), η οποία περιλαμβάνει τη νέα κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων, και διατυπώθηκαν οι ρυθμίσεις για την κυκλοφορία, τη στάθμευση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις κυρώσεις μη συμμόρφωσης. Σύμφωνα με την ταχύτητα που αναπτύσσουν διακρίνονται σε:

  • μικρής ταχύτητας (έως 6 χλμ/ώρα), τα οποία κυκλοφορούν όπου και όπως οι πεζοί και η χρήση τους επιτρέπεται σε ηλικίες 12 ετών και άνω
  • ταχύτητας από 6 έως 25 χλμ/ώρα, τα οποία λογίζονται ως ποδήλατα, κυκλοφορούν όπου και τα ποδήλατα και η χρήση τους επιτρέπενται σε ηλικίες άνω των 15 ετών

Ανάμεσα στους περιορισμούς για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται απαγορεύσεις (κυκλοφορίας τους σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες άνω των 50 χλμ/ώρα, ρυμούλκησής τους από άλλα οχήματα, μεταφορά φορτίου ή συνεπιβατών, χρήση κινητού τηλεφώνου εφόσον δεν είναι σε ειδική θέση για λειτουργία ανοικτής ακρόασης κ.α.) αλλά και υποχρεώσεις (χρήση εγκεκριμένου τύπου προστατευτικού κράνους εξαιρουμένων των οδηγών ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων ατόμων με αναπηρία ή να κρατούν το τιμόνι -εφόσον υπάρχει- όταν οδηγούν, και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ κ.α.).

Photo by Maxim Mushnikov on Unsplash

Τι καλύπτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Η φετινή νομοθετική ρύθμιση επέτρεψε στις ασφαλιστικές εταιρείες να κινηθούν αποφασιστικά και να προωθήσουν στην αγορά προϊόντα που καλύπτουν τους νέους και ευρείας απήχησης τρόπους που επιλέγουν οι άνθρωποι για να κινηθούν στην πόλη. Τα προγράμματα προσφέρουν σημαντικές παροχές προς τον οδηγό που τον καλύπτουν έναντι σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών του ίδιου του ασφαλισμένου και έναντι τρίτων, συμπεριλαμβανομένης νομικής προστασίας. Ειδικότερα:

  • Αστική Ευθύνη: η εταιρεία θα αποζημιώσει για υλικές ζημίες σε βλάβη προσώπων (θανάτου ή τραυματισμού) εξαιτίας του οχήματος του ασφαλισμένου με όριο κάλυψης ενδεικτικά τα 50.000€ ανά γεγονός και ανά έτος.
  • Προσωπικό Ατύχημα: καλύπτεται ο οδηγός του οχήματος για ατυχήματα κατά την οδήγηση, με αποζημιώσεις για απώλεια ζωής και μόνιμη μερική ή ολική ανικανότητα, ενδεικτικά έως 10.000€.
  • Νομική προστασίαη κάλυψη αγγίζει ενδεικτικά τα 3.000€ ετησίως και περιλαμβάνει δικαστικά έξοδα και δικηγορικές αμοιβές σε περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημίωσης σε πιθανή βλάβη του οχήματος ή του οδηγού από τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος αλλά και για αντίκρουση αντίστοιχων αξιώσεων από τρίτους, ποινική υπεράσπιση λόγω τραυματισμού ή απώλειας ζωής τρίτων και προσφυγή σε διοικητικές αρχές και δικαστήρια. Επιπλέον, καλύπτει εμπορικές συναλλαγές που αφορούν το όχημα όπως π.χ. σε υφιστάμενη ζημιά το κατά τη στάθμευση σε ιδιωτικό πάρκινγκ ή κατά την επισκευή του σε συνεργείο.
  • Έξοδα οδοντιατρικής αποκατάστασης και οπτικών: με όριο ενδεικτικά τα 500€ έως 600€, το συμβόλαιο θα καλύψει βλάβες στην οδοντοστοιχία ή τα γυαλιά οράσεως και τους φακούς επαφής που συνέβησαν κατά τη χρήση του οχήματος.
  • Επιπλέον καλύψεις: ο ασφαλισμένος μπορεί να ενισχύσει το πακέτο με πρόσθετες καλύψεις για κλοπή, οδική βοήθεια και ζημιές που προκληθούν από τον ίδιο κατά τη χρήση του οχήματος όπως σε περίπτωση πρόσκρουσης ή πτώσης.

Προσοχή στις προϋποθέσεις

Οι εταιρείες διαθέτουν όρους και προϋποθέσεις τόσο για τον οδηγό όσο και το όχημα. Ένα πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει άτομα από 12, 15 ή 18 ετών έως 65 ετών ανάλογα με τον τύπο του ασφαλιζόμενου οχήματος. Έπειτα, στις συνήθεις προδιαγραφές για το όχημα συμπεριλαμβάνονται ισχύς έως 250Watt, ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα, αποθήκευση σε φυλασσόμενο χώρο του ιδιοκτήτη, προσκόμιση αποδεικτικού του αριθμού πλαισίου (φωτογραφία ή τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς), μη επαγγελματική χρήση του οχήματος, ηλεκτροκίνηση εκ κατασκευής και όχι μετατροπής κ.α.

ΠΗΓΗ: Ygeia mou