Μπορεί τα ζώα να μην κατανοούν τη μουσική με τον τρόπο που εμείς την αντιλαμβανόμαστε, αλλά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ήχους και να ανταποκρίνονται σε, ξεχωριστά για το καθένα, ακούσματα.

Τα ζώα έχουν διαφορετικό γούστο στη μουσική το οποίο εξαρτάται από τον χτύπο της καρδιάς τους και τη φωνητική τους γκάμα.

Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένες ράτσες σκύλων που αντιλαμβάνονται την μουσική με τον τρόπο που μπορεί ο άνθρωπος, όπως τα Λαμπραντόρ ή τα Μαστίφ και αυτό γιατί τα ακούσματά τους και ο χτύπος της καρδιάς τους, παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με του ανθρώπου.

Όσο για τις γάτες, μην σας φαίνεται περίεργο αν αντιδρούν άσχημα όταν βάζετε την μουσική σας.