Μετά από διαδοχικές αναβολές και παρατάσεις, σήμερα το μεσημέρι ξεκινά και επίσημα η κούρσα για τους υποψήφιους μνηστήρες του mega project των «έξυπνων μετρητών».

Όπως είχε γίνει «ορατό» το τελευταίο διάστημα, στο διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν το «παρών» αρκετοί και ισχυροί παίκτες, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο. Κάτι που αποτελούσε την άμεση προτεραιότητα της διοίκησης του Διαχειριστή, ο οποίος επιδιώκει την ανεμπόδιστη εξέλιξη του διαγωνισμού και την υλοποίηση του σύνθετου και φιλόδοξου έργου, συνολικού ύψους 850 εκατ.-1 δισ. ευρώ.

Το μέγεθος του έργου προσέλκυσε εύλογα το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων του κλάδου από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς ο συγκεκριμένος διαγωνισμός δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους «έξυπνων μετρητών» αυτή την περίοδο σε διεθνές επίπεδο.

Η τωρινή διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ παρέλαβε ένα project που στα χαρτιά ξεκίνησε προ οκταετίας και κατέληξε σε έναν αποτυχημένο διαγωνισμό. Έτσι, παρά τις αβεβαιότητες της συγκυρίας, προχώρησε στον πλήρη ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής και των βασικών παραμέτρων του έργου, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμμετοχή των επτά συγκεκριμένων μνηστήρων «εγγυάται» το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, κυρίως όμως το τελικό αποτέλεσμα.

Οι 7 μνηστήρες

Όταν έκλεισε, μετά από πέντε παρατάσεις, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενδιαφέροντος στις 11.30 το βράδυ της Παρασκευής, ο ΔΕΔΔΗΕ είχε γίνει αποδέκτης επτά προσφορών από ισχυρούς παίκτες της διεθνούς αγοράς και ειδικότερα:

-Της ελβετικής πολυεθνικής Landis+Gyr, -από τους leaders του κλάδου παγκοσμίως-, η οποία έχει μεταφέρει τις βασικές γραμμές παραγωγής της στο εργοστάσιο της ελληνικής θυγατρικής στην Κόρινθο. Υπενθυμίζεται ότι το 2016 μετέφερε στην Ελλάδα από το Ζουγκ της Ελβετίας τις γραμμές παραγωγής των βιομηχανικών μετρητών, την επόμενη χρονιά των οικιακών μετρητών από τη Βρετανία και το 2021 τη νέα μονάδα των μετρητών φυσικού αερίου. Έχει υλοποιήσει μεγάλα έργα σε Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ολλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες.

-Της αμερικανικής ITRON, κορυφαίας εταιρείας μετρητικών συστημάτων, με παρουσία σε 100 χώρες, και με πάνω από 8.000 εταιρείες κοινής ωφέλειας στο πελατολόγιό της. Ο Όμιλος, που υπέβαλε φάκελο υποψηφιότητας για το ελληνικό project μέσω της θυγατρικής της ITRON Spain, διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής στην Ευρώπη με μεγάλα έργα αναφοράς σε Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

– Της Elster, η οποία αποτελεί πλέον εταιρεία του αμερικανικού πολυεθνικού βιομηχανικού ομίλου Honeywell. Η Elster έχει υλοποιήσει ανάλογα έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Ισπανία, ενώ διαθέτει εργοστάσια παραγωγής στη Ρουμανία. Στο διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει μέσω της ρουμάνικης θυγατρικής της Elster Rometrics.

-Της Protasis, ελληνικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στη χώρα μας εκπροσωπώντας την γαλλική εταιρεία Sagemcom, τον μεγαλύτερο προμηθευτή της Enedis στην Γαλλία με αντίστοιχα έργα σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Λιθουανία. Η παραγωγή της βρίσκεται στην Ευρώπη.

– Της Iskraemeco, κατασκευαστή μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών προϊόντων, λογισμικού και υπηρεσιών επικοινωνιών με έδρα τη Σλοβενία. Πρόκειται για θυγατρική του βιομηχανικού ομίλου Iskra, με πάνω από 100 εκατομμύρια μετρητές εγκατεστημένους σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική και Λατινική Αμερική. Η Iskraemeco διαθέτει γραμμές παραγωγής στην Ευρώπη.

-Της Gridspertise, η οποία ιδρύθηκε το 2021 από τον ιταλικό όμιλο Enel προκειμένου να εμπορευματοποιήσει την τεχνολογία έξυπνων δικτύων του ομίλου. Η εταιρεία συγκεντρώνει τη βαθιά τεχνογνωσία του ομίλου Enel με έργα ψηφιοποίησης σε όλο τον κόσμο, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη περισσοτέρων από 44 εκατ. έξυπνων μετρητών σε οκτώ χώρες.

-Της Intrasoft International, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στρατηγικά στην ενέργεια και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών μεταξύ άλλων και για συστήματα έξυπνων μετρητών. Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2021 η Intrasoft International, αποκτήθηκε από τον Όμιλο πληροφορικής Netcompany, με έδρα στη Δανία.

Πέραν αυτών των μνηστήρων αναμένεται το επόμενο διάστημα να φανούν και οι πιθανολογούμενες συνεργασίες με ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους.

Τα επόμενα βήματα

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών θα ακολουθήσει ο έλεγχος των προϋποθέσεων συμμετοχής και στη συνέχεια η δεύτερη φάση του διαγωνισμού, με τη γνωστοποίηση του αναλυτικού τεύχους διακήρυξης με διαπραγμάτευση στους οικονομικούς φορείς που έχουν προεπιλεγεί στην πρώτη φάση.

Ειδικότερα, σήμερα μπαίνουμε στο πρώτο κρίσιμο στάδιο του διαγωνισμού, καθώς αυτό αφορά την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α Φάσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση συμβάσεων συμφωνίας πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού. Με βάση τη σχετική πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

-Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)

-Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure System (συστήματα λογισμικού)

-Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management System (MDM System)

Σημειώνεται ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα, το «προϊόν 1» για Εξοπλισμό Πεδίου και AMI System και το «προϊόν 2» για MDM System.

Στη συνέχεια, ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια του πρώτου προϊόντος με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Στο πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των συστημάτων, η ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (support services) και συντήρησής τους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο Διαχειριστής σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες. Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ. Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από τον Διαχειριστή και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Επίσης, σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση τριών προμηθευτών ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%. Σε περίπτωση δύο προμηθευτών, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% του συνολικού όγκου.

Συμπερασματικά, στο πρώτο στάδιο που αφορά η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι περάσουν στο δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης με όσους θα έχουν περάσει το προηγούμενο. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα προεπιλεγούν θα είναι έξι.

Το χρονοδιάγραμμα και τα οφέλη

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το όλο project θα εξελιχθεί μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, προβλέπεται η τοποθέτηση 7.354.000 «έξυπνων μετρητών» και με βάση το αρχικό πλάνο ανάπτυξης, εντός της φετινής χρονιάς θα υλοποιείτο η τοποθέτηση 300.000 τεμαχίων, κάτι που μάλλον θεωρείται απίθανο. Από το 2023, πάντως, οι ρυθμοί αναμένεται να εντατικοποιηθούν με 500.000 τεμάχια και στη συνέχεια με 800.000 το 2024, 1.000.000 το 2025, 1.000.000 το 2026, 813.000 το 2027, 1.000.000 το 2028, 1.000.000 το 2029 και 900.000 το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί ασφαλώς από την εξέλιξη του διαγωνισμού, σε συνάρτηση και με τον στόχο του Διαχειριστή το όλο εγχείρημα να ολοκληρωθεί σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα έτρεξαν άλλοι δύο μικρότεροι διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρονικών μετρητών Μέσης Τάσης και modem (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ) και τριφασικών ηλεκτρονικών μετρητών Χαμηλής Τάσης και modem (ύψους 3,27 εκατ. ευρώ).

Σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της αντικατάστασης των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές», από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ ξεχωρίζουν:

-Τη δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου, ανάλογα με τη διακύμανση του κόστους του ρεύματος (σήμερα υπάρχει η δυνατότητα μόνο για χαμηλή νυχτερινή χρέωση με ξεχωριστό μετρητή) με συνέπεια καλύτερη διαχείριση του φορτίου αιχμής που διευκολύνει την ομαλή διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και ωφελεί τη λειτουργία του δικτύου.

-Την κατάργηση των «έναντι» λογαριασμών.

-Οι διακοπές και επανασυνδέσεις καθώς και η μέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται εξ αποστάσεως. Έτσι μειώνεται το λειτουργικό κόστος του Διαχειριστή.

-Τη μείωση των ρευματοκλοπών που επίσης επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

-Το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς με την ταχύτερη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή.

-Τη μείωση του χρόνου διακοπής ηλεκτροδότησης, λόγω καλύτερης εποπτείας του δικτύου από τον Διαχειριστή.

– Με την πρόσβαση στα στοιχεία των τωρινών και προηγούμενων μετρήσεων μέσω οικιακής οθόνης ή του διαδικτύου, παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση των φορτίων του και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΠΗΓΗ: Newmoney.gr