Σε συνολικά σε 8.568 διορισμούς νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας για την επόμενη σχολική χρονιά, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά. Στη διαδικασία κατάρτισης πινάκων οργανικών κενών αναφέρεται η υφυπουργός Παιδείας κ. Ζ. Μακρή με Έγγραφο σε απάντηση Επερωτήσεων Βουλευτών, αναφορικά με τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών σε σχέση με τους επικείμενους νέους μόνιμους διορισμούς.

Συγκεκριμένα στο έγγραφο επισημαίνεται ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 7 του ν.3848/2010 (Α΄71), όπως ισχύει, και του άρθρου 15 περ. Δ παρ.3 του ν.1566/1985 (Α΄167) προκύπτει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται με βάση τα υφιστάμενα οργανικά κενά, έπονται της διαδικασίας των μεταθέσεων των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και πραγματοποιούνται στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές θέσεις. Αναφορικά με τις οργανικές ανάγκες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή, καταρτίζονται πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης και κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΠΔ 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ΠΔ 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ’), και του άρθρου 7 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’), βάσει των οποίων οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αρμοδίως δηλώνουν τα οργανικά κενά/πλεονάσματα προσωπικού, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) τη γνώμη τους επί των εν λόγω στοιχείων.

 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καταβάλλει εντατική προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με μόνιμους διορισμούς, προκειμένου να αποκατασταθεί η χρόνια στρέβλωση του θεσμού του αναπληρωτή και να επιτευχθεί σταδιακά καθεστώς αναπλήρωσης που θα εστιάζει στις πραγματικά έκτακτες ανάγκες.

 

ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ