Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και στα τέσσερα κύρια μαθήματα ολοκληρώθηκαν. Τα παιδιά έπειτα από δύο συνεχόμενα χρόνια δοκιμάστηκαν σε συνθήκες πρωτόγνωρες, αφού τα προηγούμενα δεν έδιναν εξετάσεις στα λύκειά τους. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζωντανή διδασκαλία που γίνεται μέσα στην τάξη.

Τα διαγωνίσματα προετοιμασίας τα έγραφαν από τον καναπέ του σπιτιού τους, με ανοιχτά κινητά, σε χρόνο… όσο ήθελαν, με διαλείμματα και πολλές φορές με ανοιχτή τηλεόραση ή παίζοντας ταυτόχρονα και με κάποιο παιχνίδι. Η τηλεξέταση δεν μπορεί να συγκριθεί σε καμία περίπτωση με τις αυστηρές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι επιδόσεις στην πλειοψηφία τους αναμένονται χαμηλότερες, αν λάβουμε επιπλέον υπόψη ότι η εξεταστέα ύλη ήταν μεγαλύτερη σε ποσοστό πάνω από 30% στα περισσότερα μαθήματα. Ο χρόνος για επαναλήψεις, άλλωστε, μικραίνει όταν ο όγκος της εξεταστέας ύλης αυξάνεται.

Ετσι, αναμένεται σημαντική πτώση των βάσεων, μεγαλύτερη στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ ακολουθεί πτωτική πορεία το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) όσο και το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Επιστημών). Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας) θα σημειωθούν μικρές αυξομειώσεις. Στις περισσότερες Στρατιωτικές Σχολές αναμένεται εμφανής πτώση, με μεγαλύτερη στις Σχολές Αστυνομίας. Βέβαια, θα επανέλθουμε με αναλυτικά στοιχεία όταν ανακοινωθούν τα στατιστικά στοιχεία βαθμολογιών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και σε ομοειδείς σχολές η διαφοροποίηση δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό, γιατί για τα ίδια ακριβώς μαθήματα εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας. Για παράδειγμα, η Νομική Αθήνας θεωρεί και τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα ισοδύναμα με συντελεστή 25% για το καθένα, ενώ η Νομική Θεσσαλονίκης δίνει 30% στα Αρχαία, 30% στη Νεοελληνική Γλώσσα και από 20% στην Ιστορία και στα Λατινικά. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα είναι σαφώς μικρότερη από την αντίστοιχη περσινή γιατί προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων όλων των υποψηφίων κάθε πεδίου.

Πέρυσι η Ελάχιστη Βάση κάτω από την οποία δεν μπορούσε κανείς να εισαχθεί ήταν για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 8,94, για τις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 9,58, για τις Σχολές Υγείας και Ζωής 9,70, ενώ για τις Οικονομικές Σχολές ήταν 8,27. Πάντως, και φέτος ο συνολικός αριθμός αυτών που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν σε καμία σχολή αναμένεται να είναι πάνω από 30% και δεν θα είναι χαμηλότερος από τον αντίστοιχο περσινό.

1ο Επιστημονικό Πεδίο

Η αναμενόμενη πτώση των βάσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στα δυσκολότερα θέματα που δόθηκαν στα Αρχαία Ελληνικά, ενώ οι βαθμολογίες στα Λατινικά θα είναι σαφώς χαμηλότερες από τις βαθμολογίες που έδινε το μάθημα της Κοινωνιολογίας, το οποίο από φέτος αντικαταστάθηκε.

Να σημειώσουμε ότι η ύλη στα Λατινικά ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπήρχε στα χρόνια πριν από την Κοινωνιολογία. Η πτώση των βάσεων θα επηρεάσει τόσο τα υψηλά κλιμάκια όσο και τις υπόλοιπες βαθμολογικές κλίμακες.

2ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο πεδίο αυτό όπου ανήκουν οι Θετικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά Προσανατολισμού θα είναι ο κυριότερος μοχλός που θα συμπιέσει τις βάσεις. Τα θέματα στα άλλα μαθήματα είναι στο ίδιο περίπου επίπεδο με την περσινή χρονιά, διαβαθμισμένης δυσκολίας και δεν περιμένουμε αυτά να προκαλέσουν μεγάλες αναταράξεις.

Η Φυσική Προσανατολισμού, που κάθε χρόνο είναι το μάθημα που φοβούνται περισσότερο οι υποψήφιοι, φέτος δεν τους τρομοκράτησε και οι επιδόσεις δεν θα διαφέρουν από τις αντίστοιχες περσινές.

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Οι υποψήφιοι δεν συνάντησαν εκπλήξεις αφού όλα τα θέματα ήταν περίπου ισοδύναμα με τα θέματα που δόθηκαν πέρυσι. Ισως στη Βιολογία να δυσκολεύτηκαν λίγο, αλλά περιμένουμε οι βάσεις να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις. Στο πεδίο αυτό κατά κανόνα συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο ποσοστό αριστούχων και πολύ καλών μαθητών, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο οι βάσεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Οσο για τις θέσεις στις κοινές σχολές με το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, αυτές στο μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνονται από αυτούς που δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε μία από τις περιζήτητες σχολές, όπως η Ιατρική και οι άλλες υψηλόβαθμες σχολές.

4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο πεδίο αυτό ανήκουν οι Οικονομικές Σχολές και οι Σχολές Πληροφορικής. Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού, που είναι ακριβώς τα ίδια με τα Μαθηματικά της Θετικής Κατεύθυνσης, στέρησαν στους περισσότερους το χαμόγελο. Εδώ τονίζουμε ότι θα ήταν πολύ χρησιμότερο να εξετάζονται σε διαφορετικό βιβλίο από το βιβλίο της Θετικής Κατεύθυνσης, όπως πολύ σωστά γινόταν για πολλά χρόνια την εποχή των Δεσμών, αφού πολλά γνωστικά αντικείμενα στα φοιτητικά τους χρόνια θα είναι άχρηστα και θα πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα περισσότερο χρήσιμα, όπως για παράδειγμα η Στατιστική.

Δεν νοείται κάποιος που θέλει να γίνει λογιστής ή να σπουδάσει μάρκετινγκ να εξετάζεται στα ίδια θέματα με κάποιον που θέλει να γίνει μαθηματικός ή να μπει στο Πολυτεχνείο. Η πτώση θα ήταν κατά πολύ πιο απότομη και μεγάλη αν δεν υπήρχε το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, στο οποίο κάθε χρόνο οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι υψηλές, όπως βέβαια περιμένουμε ότι θα είναι και φέτος.