Η αγκαλιά αποτελεί διαχρονική συμπεριφορά με παγκόσμιες διαστάσεις, που εκφράζει συναισθήματα και προκύπτει σε δεκάδες διαφορετικές περιστάσεις. Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε παρατηρήσει ανθρώπους αγνώστους σε εμάς, να αγκαλιάζονται στο δρόμο, στο σινεμά, στον σταθμό ενός τρένου και σε τόσα άλλα μέρη.

Παρακολουθώντας τη σκηνή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ασυνείδητα διαμορφώνουμε τις εικιασίες μας, για τη σχέση που πιθανότατα συνδέει τους εμπλεκομένους. Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε αυτή την στιγμιαία διαδικασία, αναλύουμε τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που διαφροποιούν τις αγκαλιές και μας οδηγούν σε συμπεράσματα που αν και βιαστικά, συνήθως δεν είναι αυθαίρετα.

Ο αριθμός των ανθρώπων (ή και των κατοικιδίων) που αγκαλιάζονται

Το πρώτο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας αγκαλιάς είναι το πόσοι άνθρωποι συμμετέχουν. Οι περισσότερες αγκαλιές γίνονται μεταξύ δύο ανθρώπων, ενώ μερικές φορές αγκαλιάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Η ομαδική αγκαλιά είναι επίσης συνηθισμένη, με κύριο παράδειγμα τα μέλη των αθλητικών ομάδων, μετά από μια επιτυχή αναμέτρηση. Τέλος, ορισμένοι λατρεύουμε να καθόμαστε αγκαλιά με τα κατοικίδιά μας.

Η ομαδική αγκαλιά αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, με κύριο παράδειγμα τα μέλη των αθλητικών ομάδων, μετά από μια επιτυχή αναμέτρηση.
DRS PRODUCOES VIA GETTY IMAGES
Η ομαδική αγκαλιά αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, με κύριο παράδειγμα τα μέλη των αθλητικών ομάδων, μετά από μια επιτυχή αναμέτρηση.

Η διάρκεια της αγκαλιάς

Οι άνθρωποι διαφέρουμε ανάλογα με την ώρα που παραμένουμε αγκαλιασμένοι. Η μέση αγκαλιά διαρκεί λίγο περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα, αλλά μερικοί άνθρωποι αγκαλιαζόμαστε για αρκετά λεπτά. Βάσει έρευνας, η διάρκεια συνδέεται με το πώς νιώθουμε απέναντι στη συγκεκριμένη αγκαλιά.

Επομένως, η αγκαλιά των πέντε ή δέκα δευτερολέπτων γίνεται αντιληπτή ως συναισθηματικά πιο θετική από τις αγκαλιές του ενός δευτερολέπτου.
Έτσι, μια υπέροχη αγκαλιά θα διαρκούσε περίπου πέντε έως δέκα δευτερόλεπτα για τους περισσότερους από εμάς. Για ορισμένους ανθρώπους, το αγκάλιασμα μπορεί να γίνει άβολο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε φροντίζουμε να μην τους αγκαλιάζουμε για πολλή ώρα.

Η θέση των διαφόρων σημείων του σώματος

Σε μια αγκαλιά μπορούν να χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια ή μόνο το ένα. Επιπλέον ενδέχεται κατά το αγκάλιασμα, να έρχεται σε επαφή το πάνω μέρος των σωμάτων μας ή όχι. Σε ότι αφορά το κάτω μέρος του σώματος, ανάμεσα στα πόδια μας μπορεί να υπάρχει κενό ή να αγγίζουμε το άτομο που ασπαζόμαστε.

Ενώ θα μπορούσε κανείς να υποθέσει, ότι περισσότερη σωματική επαφή σχετίζεται με μια πιο εγκάρδια αγκαλιά ή πιο δυνατά συναισθήματα, αυτή η σχέση δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά. Πιθανότατα, η ανάγκη για εγγύτητα προδιαμορφώνεται από τις αντιλήψεις του ατόμου γύρω από τον προσωπικό χώρο ή το άγγιγμα.

Η πίεση που ασκούμε στο άτομο που αγκαλιάζουμε

Έχει προταθεί ότι η μεγαλύτερη πίεση σε μια αγκαλιά εκδηλώνει πιο θετικά συναισθήματα, απέναντι στο άτομο που αγκαλιάζουμε. Επομένως, το σφίξιμο και η πίεση που ασκούμε στον άλλο αποτελούν χαρακτηριστικά μιας αγκαλιάς, στα οποία κρίνεται σκόπιμο να δίνουμε βάση.

Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων που αγκαλιάζονται

Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων που αγκαλιάζονται ασφαλώς συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικά της αγκαλιάς. Οι περισσότεροι άνθρωποι που αγκαλιαζόμαστε μεταξύ μας γνωριζόμαστε από πριν. Ενδέχεται να αγκαλιαζόμαστε ως ρομαντικοί σύντροφοι, γονείς, παιδιά, μέλη της ίδιας οικογένειας ή φίλοι. Ωστόσο, ορισμένες φορές αγκαλιάζουμε άτομα που δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Ίσως για παράδειγμα, όταν αγκαλιάσουμε κάποιον που μόλις μας σύστησε ένας φίλος μας σε ένα πάρτι.

Τις περισσότερες φορές, μοιραζόμαστε μια όμορφη συναισθηματικά σχέση με τους ανθρώπους που αγκαλιάζουμε. Σπανίως, αγκαλιάζουμε ανθρώπους με τους οποίους μας ενώνει συναισθηματικά αρνητική σχέση. Aυτό μπορεί να συμβεί όταν αγκαλιάζουμε ένα αποξενωμένο μέλος της οικογένειας σε μια κηδεία, λόγω της κοινωνικής πίεσης που μας ασκεί η περίσταση.

Οι αγκαλιές μπορεί να προκύψουν σε συναισθηματικά θετικές, ουδέτερες και αρνητικές καταστάσεις, όπως όταν αγκαλιάζουμε έναν φίλο που πενθεί.
REALPEOPLEGROUP VIA GETTY IMAGES
Οι αγκαλιές μπορεί να προκύψουν σε συναισθηματικά θετικές, ουδέτερες και αρνητικές καταστάσεις, όπως όταν αγκαλιάζουμε έναν φίλο που πενθεί.

Η συναισθηματική βαρύτητα της κατάστασης

Ανεξάρτητα από τη φύση της σχέσης μεταξύ των ανθρώπων που αγκαλιάζονται, οι αγκαλιές μπορεί να προκύψουν σε συναισθηματικά θετικές καταστάσεις, όπως όταν αγκαλιάζουμε τον σύντροφό μας από καρδιάς, συναισθηματικά ουδέτερες καταστάσεις, όπως όταν «χρησιμοποιούμε» μια σύντομη αγκαλιά αντί χαιρετισμού ή και αρνητικές καταστάσεις, όπως όταν αγκαλιάζουμε έναν φίλο που πενθεί, προκειμένου να απαλύνουμε τον πόνο του.

Το πολιτισμικό υπόβαθρο και η ηλικία των ανθρώπων

Η κουλτούρα από την οποία προερχόμαστε, επηρεάζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο αγκαλιάζουμε. Το πόσο συντηρητική ή φιλελεύθερη είναι μια κοινωνία επιδρούν με αποφασιστικό τρόπο στο αγκάλιασμα των ανθρώπων. Οι νεότεροι και πιο φιλελεύθεροι άνθρωποι σε προοδευτικές χώρες αγκαλιάζονται περισσότερο από τους ηλικιωμένους συντηρητικές χώρες.

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι να τους αγκαλιάζουν οι άλλοι.
SVETLANA REPNITSKAYA VIA GETTY IMAGES
Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι να τους αγκαλιάζουν οι άλλοι.

Οι προσωπικότητες των ανθρώπων

O βαθμός στον οποίο απολαμβάνουμε τις αγκαλιές εξαρτάται από την προσωπικότητά μας. Όσοι παρουσιάζουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια φαινόμαστε πιο δεκτικοί στην κοινωνική επαφή, συγκριτικά με τους λιγότερο «ανοιχτούς» ανθρώπους. Αντίθετα, αν παρουσιάζουμε υψηλό νευρωτισμό, ίσως αποφεύγουμε πιο έντονα να αγγίζουμε τους άλλους ανθρώπους, συγκριτικά με τα λιγότερο νευρωτικά άτομα.

Ο ρόλος του τραύματος

Τέλος, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι δεν απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι να τους αγκαλιάζουν οι άλλοι. Μερικοί μπορεί να έχουμε βιώσει ένα τραύμα που κάνει μια αγκαλιά δυσάρεστη ή ακόμα και ερέθισμα άγχους και πανικού.

Οι ασθενείς με αγχώδη διαταραχή έχει αποδειχθεί ότι προτιμούν έναν μεγαλύτερο προσωπικό χώρο γύρω τους, προκειμένου να αισθάνονται άνετα. Έτσι, εάν κάποιος δεν επιθυμεί να τον αγκαλιάζουμε, είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε αυτή την επιθυμία, χωρίς να παρεξηγηθούμε σκεπτόμενοι ότι δεν μας συμπαθεί.

Πηγή: psychologytoday.com