Γιατί οι άντρες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου

 

Τα ποσοστά των περισσότερων ειδών καρκίνου είναι υψηλότερα στους άντρες έναντι των γυναικών για λόγους που δεν είναι σαφείς.

Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό CANCER, υποδεικνύουν ότι αιτία μπορεί ενδεχομένως να είναι βιολογικές διαφορές ανάλογα με το φύλο παρά συμπεριφορικές διαφορές που συνδέονται με κάπνισμα, διατροφή, αλκοόλ και άλλους παράγοντες.

Η Sarah S. Jackson, του National Cancer Institute, αξιολόγησε διαφορές στον κίνδυνο καρκίνου για 21 περιοχές του σώματος σε 171.274 άντρες και 122.826 γυναίκες 50–71 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα NIH-AARP Diet and Health το 1995–2011.

Σε αυτό το διάστημα, εμφανίστηκαν 17.951 νέα περιστατικά καρκίνου σε άντρες και 8.742 σε γυναίκες. Η εμφάνιση ήταν χαμηλότερη στους άντρες μόνο στον καρκίνο θυρεοειδούς και χοληδόχου κύστης και ο κίνδυνος στους άντρες ήταν 1.3 έως 10.8 φορές υψηλότερος έναντι των γυναικών σε άλλες περιοχές του σώματος.

Οι μεγαλύτεροι αυξημένοι κινδύνου στους άντρες ήταν για τον καρκίνο οισοφάγου (10.8 φορές υψηλότερος κίνδυνος), λάρυγγα (3.5 φορές υψηλότερος), γαστρική καρδία  (3.5 φορές υψηλότερος ), και ουροδόχου κύστης (3.3 φορές υψηλότερος).

Διαφορές σε επικίνδυνες συμπεριφορές και έκθεση σε καρκινογόνα μεταξύ των φύλων ευθύνονταν μόνο για μέτρια ποσοστά της κυριαρχίας των περισσότερων καρκίνων στους άντρες  (από 11% στον καρκίνο οισοφάγου έως 50% στον καρκίνο του πνεύμονα).

Tα ευρήματα υποδεικνύουν ότι βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευαλωτότητα στον καρκίνο στους άντρες έναντι των γυναικών.

Πηγή https://www.iatronet.gr/