ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΟΒΟΥ

 

Σήμερα ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να επικαλεστεί έλλειψη χρημάτων και να ζητήσει απαλλαγή από τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας, διακόπτοντας τη σύνδεση με την κεντρική θέρμανση. Στην ίδια βάση δεν μπορεί να ζητήσει αυτονόμηση με το επιχείρημα ότι θα θερμάνει τον χώρο του με μικρά κλιματιστικά ή σόμπες υγραερίου.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει την αυτονόμηση των διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση της πολυκατοικίας και κατά συνέπεια την εξαίρεση από την κοινόχρηστη δαπάνη της θέρμανσης υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις.

Πρέπει να υλοποιηθεί η πλήρης αποσύνδεση της ιδιοκτησίας από την κεντρική θέρμανση και να μονωθούν οι σωληνώσεις, να εγκατασταθεί πλήρως και να λειτουργήσει ένα αυτόνομο σύστημα θέρμανσης το οποίο θα βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου και να διαπιστωθεί η υλοποίηση των προϋποθέσεων από τον διαχειριστή του κτιρίου πριν προχωρήσει η απαλλαγή μιας ιδιοκτησίας από τις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης.

Αυτό που θα πρέπει να διαπιστωθεί από το διαχειριστή του κτιρίου είναι:

α) Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης ή και η παρεχόμενη τεκμηρίωση από πλευράς της αποσυνδεόμενης ιδιοκτησίας περί της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου με την επέμβαση αυτή.

β) Η πραγματοποίηση της πλήρους αποσύνδεσης της ιδιοκτησίας από το κεντρικό σύστημα της πολυκατοικίας, η μόνωση των διερχομένων κοινόχρηστων σωληνώσεων και η εγκατάσταση και λειτουργίας του νέου αυτόνομου και ενεργειακά αποδοτικότερου συστήματος θέρμανσης.

Επειδή προφανώς ο διαχειριστής δεν διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις για να πιστοποιήσει πλήρη αποσύνδεση και ενεργειακή βελτίωση, είναι πιθανό να ζητηθεί η συνδρομή των ειδικών.

Τα ανωτέρω είναι απόλυτα αναγκαία προς αποφυγή προσχηματικών δηλώσεων συνιδιοκτητών προς το διαχειριστή περί δήθεν αποσύνδεσης οι οποίες μοναδικό σκοπό θα έχουν την απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις προς τη διαχείριση του κτιρίου, χωρίς πραγματική πρόθεση αυτόνομης και δυνάμενης να λειτουργήσει -και μάλιστα με τρόπο ενεργειακά αποδοτικότερο- θέρμανσης.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως η απλή ανακοίνωση περί πρόθεσης αποσύνδεσης μιας ιδιοκτησίας από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης με ή χωρίς τη θετική απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αρκεί.

 

Πηγη newsbomb.gr