Είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τότε έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, με εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν κάθε χρόνο σε δράσεις που στοχεύουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Η Ημέρα της Γης προάγει την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας περιλαμβάνουν τη φύτευση δέντρων, την ανακύκλωση και τη μείωση των αποβλήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και πολλές άλλες.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ημέρα της εορτής της. Πρέπει να ενθαρρύνει τον κόσμο να λαμβάνει μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος καθημερινή βάση. Μια μικρή δράση, όπως η ανακύκλωση των απορριμμάτων, μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στο περιβάλλον μας.

Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας σήμερα και η Ημέρα της Γης προωθεί την ανάγκη για δράση για τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρέπει να αναζητήσουμε καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η Ημέρα της Γης υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας της βιοποικιλότητας. Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας απαιτεί δράση για τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών που εξαρτώνται από αυτά.

Σήμερα, Ημέρα της Γης, πολλοί οργανισμοί και επιχειρήσεις αξιοποιούν την ευκαιρία για να ανακοινώσουν πρωτοβουλίες για την αειφόρο ανάπτυξη και την εξοικονόμηση πόρων. Εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως σχολεία και πανεπιστήμια, οργανώνουν εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στη μετάδοση γνώσεων και στην προώθηση της συζήτησης γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα.