Εκπρόσωποι συνδικάτων, εργοδοτών και οργανώσεων των πολιτών εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους στην ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη

Τόνισαν δε, την ανάγκη για μια εκστρατεία πληροφόρησης που θα εξηγεί στους πολίτες με προσιτό και κατανοητό τρόπο τα οφέλη και τις προκλήσεις της υιοθέτησης του ενιαίου νομίσματος. Οι εκπρόσωποι πήραν μέρος σε συζήτηση για τον ρόλο της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη, την οποία διοργάνωσε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ESC).

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Βουλγάρων Βιομηχάνων Στανισλάβ Ποπντοτσέφ τόνισε ότι η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη του ευρώ, στον χώρο Σένγκεν και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αποτελούν σκοπό και βασικές προτεραιότητες για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις.

Ο Ποπντοντσέφ σημείωσε τα οφέλη για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις από την υιοθέτηση του ευρώ: χαμηλότερο κόστος συναλλαγής, διευκόλυνση των συνθηκών για τις βιομηχανίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, χαμηλότερο επιτόκιο, καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Πρόσθεσε ότι οι Βούλγαροι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν επίσης μια σειρά θεμάτων και προκλήσεων, τα περισσότερα από τα οποία είναι κανονιστικής και τεχνικής φύσης, όπως η ανάγκη για αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, η μετατροπή νομισμάτων σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία, μετοχικούς τίτλους και χρεόγραφα, προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και του επιχειρηματικού λογισμικού στη λειτουργία του ευρώ, υποβολή εκθέσεων στη διαχείριση εσόδων, στις εθνικές στατιστικές και στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Καταναλωτών Μπογκομίλ Νικόλοφ δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Συμβούλιο με τις δραστηριότητές του τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια ενεργή στάση προς τον εθνικό σκοπό της εισαγωγής του ευρώ στη Βουλγαρία. «Πρέπει να καταπολεμήσουμε τους φόβους ενός μεγάλου ποσοστού του βουλγαρικού λαού με μια ειλικρινή, ρεαλιστική, ανθρώπινη συζήτηση. Αυτό θα γίνει συζητώντας για τις προκλήσεις και όχι κοιτάζοντας το παρελθόν», δήλωσε. Οι Βούλγαροι ως κράτος και ως έθνος έχουν δεχθεί από καιρό το ευρώ, τόνισε.