Καθώς βρισκόμαστε σε μια μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεργαστούν όλοι – από τις κυβερνήσεις μέχρι τις επιχειρήσεις και τους μεμονωμένους πολίτες. Στην Ιαπωνία, η αρχή αυτή είναι βαθιά ριζωμένη. Έχει μάλιστα και όνομα: «Sanpo Yoshi», μια μακραίωνη ιαπωνική θεωρία ότι μια επιχείρηση μπορεί και πρέπει να ωφελεί την κοινωνία στο σύνολό της – τον πωλητή, τον αγοραστή και την τοπική κοινωνία.

Στην Ευρώπη, είναι ευκαιρία να εμπνευστούμε από αυτή την ιδέα καθώς προσπαθούμε να απαλλάξουμε την οικονομία από τις ανθρακούχες εκπομπές. Στην νότια Ιταλία, για παράδειγμα, μια εταιρεία που ονομάζεται Fiusis παράγει περισσότερες από 7.500 MWh/έτος καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα – στην προκειμένη περίπτωση, θρύμματα ξύλου από το κλάδεμα των τοπικών ελαιόδεντρων. Αυτό όχι μόνο μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά συμβάλλει επίσης σημαντικά στη μείωση των πυρκαγιών σε ανοιχτά χωράφια.

Ο πρωτοποριακός χαρακτήρας του έργου Fiusis έχει αναγνωριστεί τόσο από το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης όσο και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

Ένα άλλο παράδειγμα του πώς η βιοενέργεια μπορεί να ωφελήσει μια τοπική κοινότητα έρχεται από την καρδιά των βουνών Δολομίτες στην Ιταλία. Η πόλη Dobbiaco τροφοδοτεί την τηλεθέρμανσή της με βιομάζα ξύλου από το πρόγραμμα διαχείρισης των δασών της, χρησιμοποιώντας τοπικές βιομηχανίες για την παραγωγή θερμότητας και πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας για την τοπική κοινότητα από το 2003. Η αλυσίδα εφοδιασμού της Dobbiaco καλύπτει ολόκληρη την κοιλάδα Pusteria, διασφαλίζοντας ότι η προμήθεια ξυλώδους υλικού από έλατο και Πεύκη συλλέγεται σε ακτίνα μικρότερη των 70 χιλιομέτρων. Αυτή η ισορροπημένη και βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού έχει διπλό όφελος: παράγει θερμότητα – διατηρώντας σταθερούς τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας των πολιτών, ενώ το δάσος διατηρείται καθαρό.

Το σύστημα ενέργειας που είναι εγκατεστημένο και στις δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σύστημα ORC (οργανικός κύκλος Rankine). Επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από πολλαπλές πηγές – συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδών βιομάζας και υπολειμμάτων (βιομάζα ξύλου, φλοιός ρυζιού, απόβλητα επίπλων, πυρήνες και κουκούτσια ελιάς, σκόνη βύνης, φλοιός ηλίανθου, απόβλητα εκκοκκιστηρίων βαμβακιού κ.ο.κ.). Επιπλέον, οι λύσεις του οργανικού κύκλου Rankine σε μονάδες συμπαραγωγής που συνήθως κυμαίνονται μέχρι μερικά MWe, έχουν συνολική απόδοση μεγαλύτερη από 98%.

Ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων μονάδων βιομάζας λειτουργεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, αλλά στην ΕΕ η βιοενέργεια αντιπροσωπεύει το 57% του συνόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που καταναλώνονται. Ο τομέας απασχολεί 703.200 άτομα – συμπεριλαμβανομένων όλων των προμηθευτών από την αλυσίδα αξίας της ΕΕ, δημιουργώντας ετήσιο κύκλο εργασιών 60,6 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις έως το 2030 δείχνουν αύξηση της χρήσης της βιοενέργειας για ηλεκτρισμό και θερμότητα σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Μία από τις χώρες που θα δουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Γαλλία. [Πηγή: Bioenergy Europe – Statistical Report 2021]

Η ευρεία υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας οφείλεται στα σημαντικά πλεονεκτήματά της. Από ενεργειακή άποψη, η βιοενέργεια συμβάλλει στη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα όλο και περισσότερο ανανεώσιμο και κατανεμημένο μοντέλο παραγωγής. Προωθεί επίσης τη σύζευξη και την αποδοτικότητα του τομέα, χάρη στην εκτεταμένη χρήση συστημάτων συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Μειώνει, επίσης, την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν με παράγωγα από οργανικά υπολείμματα. Ιδιαίτερα το 2021 αποδείχθηκε επίσης ότι είναι μια αξιόπιστη πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ικανή να μετριάσει τις τεράστιες διακυμάνσεις στις τιμές του φυσικού αερίου.

Από κοινωνικοοικονομική άποψη, η βιοενέργεια προωθεί τη δημιουργία τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού, απαραίτητων για την καταπολέμηση της ερήμωσης των αγροτικών περιοχών και την ανάπτυξη ενός δυναμικού, καινοτόμου και βιώσιμου βιομηχανικού τομέα που επικεντρώνεται στην κατασκευή σύνθετων συστημάτων συμπαραγωγής.

Τέλος, από περιβαλλοντική άποψη, η βιοενέργεια συμβάλλει στην κυκλική οικονομία, χάρη στην ενίσχυση των δευτερογενών πρώτων υλών που διαφορετικά θα απορρίπτονταν, και στην απαλλαγή από τον άνθρακα σε τομείς που είναι δύσκολο να εξαλειφθούν – όπως η θερμική ενέργεια και οι μεταφορές.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες απειλούν με πρόσθετες επιβαρύνσεις

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της ευρωπαϊκής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι ρυθμιστικές πολιτικές της ΕΕ που καταρτίζονται για τη ρύθμιση της βιοενέργειας παρουσιάζουν μια σαφώς μικτή εικόνα για τον τομέα.

Για παράδειγμα, η αναθεωρημένη πρόταση RED θέτει αυστηρά όρια για την ποσότητα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) που πρέπει να εξοικονομηθούν από τις εγκαταστάσεις στερεάς βιομάζας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση και ψύξη – μειώνοντας το όριο της συνολικής ονομαστικής θερμικής εισροής από 20 MW σε 5 MW (που ισοδυναμεί με περίπου 700 kW ισχύος).

Η πρόταση αυτή, εάν τεθεί σε ισχύ, θα βλάψει σοβαρά τα οικονομικά των μικρών εγκαταστάσεων βιομάζας. Το κόστος των πρόσθετων πιστοποιήσεων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να προσθέσει έως και 10% ετησίως στο κόστος καυσίμου μιας μονάδας συμπαραγωγής βιομάζας υψηλής απόδοσης ισχύος 1MWe. Η προσθήκη τέτοιου γραφειοκρατικού κόστους χωρίς την προσθήκη πραγματικών οφελών για αυτές τις μικρές μονάδες μεγέθους, θα υπονομεύσει τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Επιπλέον, οι μονάδες που επωφελούνται από την πρώτη περίοδο κινήτρων που γεννήθηκε με τη δέσμη μέτρων 20-20-20 θα αντιμετωπίσουν αβεβαιότητα. Οι μονάδες αυτές τα επόμενα χρόνια θα εγκαταλείψουν την περίοδο κινήτρων, αντιπροσωπεύοντας στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία για την κοινότητα και για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θερμότητας στην απαλλαγή της οικονομίας από τον άνθρακα. Ο κίνδυνος είναι να απενεργοποιηθούν πολλές μονάδες, «πετώντας στα σκουπίδια» τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει, το τοπικό κοινωνικό και οικονομικό όφελος και την πολύτιμη συμβολή στη φιλόδοξη δέσμη μέτρων «Fit for 55».

Συμπέρασμα

Η βιοενέργεια που παράγεται από στερεή βιομάζα – η οποία προέρχεται από υποπροϊόντα, υπολείμματα ή από τη βιώσιμη διαχείριση των δασών – μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Θα συμβάλει ιδιαίτερα στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της περιοχής για την απαλλαγή από τον άνθρακα όσον αφορά τη θέρμανση, την ψύξη και την ενέργεια. Ταυτόχρονα, μπορεί να μας βοηθήσει στη ρύθμιση του τοπικού κλίματος, στον περιορισμό των εστιών πυρκαγιάς και στη διαχείριση των υδάτινων ροών. Πρόκειται για μια πραγματικά περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά βιώσιμη λύση για τη διατήρηση και την προώθηση της τοπικής οικονομίας. Και είναι το κλειδί για τον μετριασμό των επιπτώσεων των τεράστιων διακυμάνσεων στις τιμές του φυσικού αερίου που βιώνει σήμερα η Ευρώπη. Αυτό το μεγάλο δυναμικό δεν πρέπει να σπαταληθεί με την προσθήκη περιττών γραφειοκρατικών βαρών για τους φορείς εκμετάλλευσης μικρών μονάδων βιομάζας.

ΠΗΓΗ: euractiv.gr