Στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στην ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη χώρα μας ελέγχθηκαν 1,731 περιοχές κολύμβησης, εκ των οποίων οι 1,659 χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας», 17 ως «καλής ποιότητας», 4 εξ αυτών ως «μέτριας ποιότητας», ενώ καμία περιοχή κολύμβησης, τόσο σε παράκτιες περιοχές όσο και στην ηπειρωτική χώρα, δεν χαρακτηρίστηκε ως «κακής ποιότητας».

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, το υψηλότερο ποσοστό εξαιρετικών υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ, βρίσκεται στην Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο και την Αυστρία. Στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Αυστρία και τη Ρουμανία, όλα τα επίσημα αναγνωρισμένα ύδατα κολύμβησης πληρούσαν τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας το 2023.

Μόνο το 1,5% των υδάτων κολύμβησης της ΕΕ είναι «κακής ποιότητας»

Συνολικά, σε επίπεδο ΕΕ, το 85,4% των δημοφιλών υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας», ενώ το 96% όλων των επίσημα αναγνωρισμένων υδάτων κολύμβησης στην ΕΕ πληρούσαν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, με μόνο το 1,5% να χαρακτηρίζεται ως «κακής ποιότητας»

Η ποιότητα κολύμβησης των παράκτιων υδάτων είναι γενικά καλύτερη σε σύγκριση με τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης (ποτάμια, λίμνες κλπ) . Το 2023, το 89% των παράκτιων τοποθεσιών κολύμβησης που ταξινομήθηκαν σε ολόκληρη την ΕΕ ήταν εξαιρετικής ποιότητας, σε σύγκριση με λίγο λιγότερο από το 79% των εσωτερικών υδάτων κολύμβησης.

Στον αντίποδα, τα περισσότερα ύδατα κολύμβησης που χαρακτηρίζονται ως «κακής ποιότητας», καταγράφονται αναλογικά σε Αλβανία, Σουηδία και Κάτω Χώρες.

 

ΠΗΓΗ: Protothema.gr