Γράφει η Σοφία Λύκου, φοιτήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας

Η παιδική πορνογραφία είναι μια από τις πιο αποτρόπαιες και απεχθείς μορφές κακοποίησης εναντίον των παιδιών.

Αυτή η απάνθρωπη πράξη εκφράζει την εκμετάλλευση, την εξαγωγή κέρδους και την επίθεση σε αθώα πλάσματα, που είναι ανυπεράσπιστα και αποκλεισμένα από την κοινωνία.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την ευρεία χρήση του Διαδικτύου, η παιδική πορνογραφία έχει αποκτήσει νέες μορφές και μεθόδους διάδοσής της. Οι δράστες διακινούν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους τέτοιο υλικό. Το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Οι προσπάθειες για την καταπολέμησή της έχουν ενταθεί στις μέρες μας. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν εξελιγμένες ψηφιακές εγκληματολογικές τεχνικές για τη διερεύνηση υποθέσεων, τον εντοπισμό των παραβατών και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Έχουν αναπτυχθεί αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence), για τον εντοπισμό και την αφαίρεση αντίστοιχου υλικού από διαδικτυακές πλατφόρμες, μειώνοντας τον κίνδυνο έκθεσης σε τέτοιο περιεχόμενο. Η συνεργασία μεταξύ των τεχνολογικών εταιρειών, ΜΚΟ και κυβερνήσεων είναι απαραίτητη για την περαιτέρω βελτίωση αυτών των εργαλείων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών διασφαλίσεων.

Οι Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν αναγνωρίσει τον επείγοντα χαρακτήρα της καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και έχουν εφαρμόσει αυστηρότερους νόμους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης μορφής εγκλήματος. Πολλές χώρες έχουν θεσπίσει συγκεκριμένους νόμους για την ποινικοποίηση της παραγωγής, διανομής και κατοχή πορνογραφικού υλικού. Η διεθνής συνεργασία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, καθώς η φύση του Διαδικτύου το καθιστά παγκόσμιο πρόβλημα. Οργανισμοί όπως η Interpol και η Europol συνεργάζονται με τις εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου για τον εντοπισμό παραβατών, την εξάρθρωση δικτύων και τη διάσωση θυμάτων.

Οι επιπτώσεις της παιδικής πορνογραφίας στα θύματά της είναι βαθιές και μακροχρόνιες. Τα παιδιά που υποβάλλονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση συχνά υποφέρουν από σοβαρά ψυχολογικά, συναισθηματικά και σωματικά τραύματα. Δημιουργούνται συναισθήματα ντροπής και ενοχής. Επιπλέον, τα θύματα μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη δημιουργία υγιών σχέσεων, να υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), με τις συνέπειες να εκτείνονται πολύ πέρα από την παιδική ηλικία, επηρεάζοντας τη συνολική ευημερία και την ποιότητα ζωής τους, καθώς μεγαλώνουν και μετά την ενηλικίωσή τους.

Η πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνεπώς της παιδικής πορνογραφίας απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να περιλαμβάνει εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και έγκαιρη παρέμβαση.

Οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία συνολικά, πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις και τους πόρους για να εντοπίζουν σημάδια κακοποίησης, να προστατεύουν τα παιδιά και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες και συμπεριφορές. Θα πρέπει να εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για την ηλικία, για να διδάξουν στα παιδιά την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη συναίνεση και τις υγιείς σχέσεις. Καλλιεργώντας μια κουλτούρα διαφάνειας και παρέχοντας δίκτυα υποστήριξης, μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να προστατεύουν τον εαυτό τους και να αναφέρουν οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και εκμετάλλευσης.

Πηγή: gineanthropos.gr

https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/