Μια συμφωνία επιτεύχθηκε σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, με την οποία διασφαλίζεται ότι το 25% των πνευματικών/συγγενικών δικαιωμάτων θα καταβληθεί στους δημοσιογράφους για τη χρήση του περιεχομένου τους από τους κολοσσούς του διαδικτύου και την OpenAI, ανακοίνωσαν τα συνδικάτα και η διεύθυνση της εφημερίδας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που το 2019, με ευρωπαϊκή οδηγία, επεκτάθηκαν και στις ψηφιακές πλατφόρμες, δίνουν τη δυνατότητα στις εφημερίδες, τα περιοδικά ή τα πρακτορεία ειδήσεων να αποζημιώνονται όταν το περιεχόμενό τους επαναχρησιμοποιείται από εταιρείες κολοσσούς, όπως είναι η Google ή το Facebook.

Τα επόμενα χρόνια, με αρκετή δυσκολία, επιτεύχθηκαν συμφωνίες-πλαίσια για την καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων σε ενώσεις μέσων ενημέρωσης καθώς και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως έγινε με τη Le Monde.